TMF Genel Kurul Tutanağı – 27 Mayıs 2018

Kategori: Duyuru, Genel, Haberler | 0

27 Mayıs 2018 TMF 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

Sunumlar

 • Açılış Konuşması, Mağara ve Kaza Veritabanları – Yaman Özakın
 • Mağara Kurtarma Etkinlikleri – Emre Can Güzel
 • Mağara Koruma Etkinlikleri – Seyyidi Kerim Parlak

* Son Genel Kuruldan bu yana kurulan kulüp ve dernekler kendilerini tanıttı. (Umast, KMG ve Aspeg)

 

1.Oturum

*9.45’te başladı.

 

Emre Baturay Altınok’un Konuşmasından Notlar

 • 2000 yılında Mağaracılar Birliği kuruldu.
 • 2000-2007 yılları arasında düzenli toplantılar ile kaynaşma sağlandı.
 • 2007 yılında Mağaracılar Birliği görevini tamamladı.
 • 2007 yılında Antalya toplantısında Türkiye Mağaracılık Federasyonu’nun kurulması kararlaştırıldı. Dernekler kanununa bağlı bir federasyon kurulmasına karar verildi.

*Baturay, kuruluştan sonraki 10 yıllık süreçte yapılan çalışmaları ve son yönetim kurulunun bu sürede neler yaptığını anlattı.

 • 18 Ekim 2010 tarihinde Kuruluş Genel Kurulu yapıldı.
 • Tüzüğe göre yılda bir GK yapılmasına karar verildi.
 • 2. GK 31 Ekim 2012’de yapıldı.
 • 3. GK 30 Ekim 2013’de yapıldı. (Bu toplantıda gelecek GK’ların her yılın Kasım ayında ve 2 yılda bir olmasına karar verildi.)
 • 2014 Ocak ayından itibaren devlete karşı olan yükümlülükler hariç aktif olarak neredeyse hiçbir şey yapılmadı.
 • Yeni bir GK yapılmasına karar verildi ve 5-6 aylık gecikme ile 27 Mayıs 2018’de 1. Olağanüstü GK yapıldı. TMF’nin aktif olmamasında rol oynayan faktörler sıralandı:
 • Öğrenci kulüpleri temsilcilerinin mezuniyeti, okul dondurması, aradaki iletişimin aksaması gibi nedenlerden dolayı Danışma Komitesi aktif olamadı. Danışma Komitesinin aktif olmaması nedeniyle karar verme ve alma mekanizması da çalışmadı.
 • MAD’ın Ankara’da olduğu halde saymanlığı almaması YK’nın çalışmasını zorlaştırdı.
 • YK üyelerinin büyük kısmının yurt dışına taşınması da TMF’nin çalışmasını engelledi.
 • TMF’nin tekrar işlevsel hale gelmesi için yapılan çalışmalarda en büyük motivasyon kaynağı kurtarma çalışmalarıydı.
 • TMF 2009’da kuruldu ve hazırlık sürecinden sonra 2011’de aktif olarak çalışmaya başladı. Yurt dışından eğitimler alındı. (Ukrayna ekibinden sağlanan piroteknik eğitimi gibi)
 • HÜMAK ile Doğada Arama ve Kurtarma Eğitimi yapıldı. 7 yıldır tekrarı gelmedi. Bu eğitimler için neredeyse hiç para verilmedi.
 • BSU’ya resmi olarak bağlanıldı. BSU uzun yıllar sonra tekrar Türkiye’de bir etkinlik yapılmasını istiyor.
 • Yıllık 120 liralık bir aidat kararı vardı fakat toplanması sağlanamadı. Geriye dönük ücret sıfırlandığı halde öğrenci kulüplerinden toplanamadı.
 • Her sene dernek ve kulüplerin katılımıyla TMF ortak etkinliği adı altında bir toplantı yapılması istendi fakat gerçekleşmedi. Bu etkinliğin düzenlenmesinin yerinde olacağı konuşuldu. Mağara veritabanı için de faydalı olabileceği belirtildi.
 • Aktif mağaracılar listesi yapıldı fakat güncel bir şekilde devam ettirilemedi.
 • UIS birkaç yıl içinde Türkiye’ye gelmek istiyor. Bunu duyan organizasyon şirketleri Baturay’ı arayıp organizasyonu üstlenmek istedi.
 • Ulusal Speleoloji Sempozyumu birkaç yıldır atıl durumdaydı. Ortadoğu Speleoloji Sempozyumu ile bu yıl tekrar yapılacak.
 • TMF yayını olan SpeleoTürk yayınları devam etmedi.
 • AKUT’la yapılan protokol her yıl yenilenmeliydi, yenilenmedi.
 • MTA Mağara birimi dağıtıldı. MTA çalışmalarına ulaşılarak katkı sağlanabilir.
 • TMF ile öğrenci kulüplerinin bağlı olduğu birimler arasında yazışmalar yapılarak katılımcı öğrencilerin okuldan ödenek alması planlandı. Fakat bu yazışmalar gerekli ölçüde yapılamadı.
 • TMF, Dağ Filmleri Festivaline davet edildi. Son dönemde artan çalışmalarla birlikte, şimdiye kadar hazırlanmış olan film ve belgeseller sayı ve profesyonellik açısından yeterli seviyeye geldiğinde bu madde tekrar konuşulabilir.
 • Uluslararası organizasyonlar için dört farklı aidat ödemek durumundayız. Federasyon aidatları artırılabilir. (Üyelikler: UIS, ECRA, BSU ve ESF)
 • 10.Yıl kapsamında bir organizasyon ve sponsorluk ayarlanabilir.

 

Birinci Oturum Sonunda Konuşulanlar

 • Her dernekten katılan beş asil ve beş yedek delege 2.oturumda yapılacak yeni yönetim kurulunun seçilmesi için oy kullanacak.
 • Yeni yönetim kurulu, alınacak kararlar, danışma komitesi ve TMF’nin işleyişi ile ilgili kulüplere, Baturay ise derneklere bilgilendirme mailleri göndermeli.

*Kurtarma grubu tarafından önerilen adaylar;

 • Bülent Genç – TAMAK adına, Emre Can Güzel – BUMAD adına, Attila Ülgen – MAD adına, Oktay – İZMAD adına, Nermin Akın – BUMAD adına, Ahmet Şener – BUMAD adına YK için; Tulga Şener ise MAD adına yedek YK üyesi olarak önerildi.
 • ASPEG’in TMF’ye üyelik başvurusu değerlendirildi. Oylama ile kabul edildi.

 

2.Oturum

* Yeni yönetim kurulu için seçim yapıldı. Yeni liste şu şekilde:

YK Üyeleri

 • Bülent Genç (TAMAK)
 • Emre Can Güzel (BUMAD)
 • Attila Ülgen (MAD)
 • Oktay Balaban (İZMAD)
 • Nermin Akın (BUMAD)
 • Arda Peksev (EGEMAK)

 

Yedek YK Üyeleri

 • Tulga Şener (MAD)
 • Muhammed Nurkan İlbahar (BUMAD)
 • Murat Soğucak (MAD)
 • Oktay Pöhrenk (ASPEG)
 • Aslı Özen (EGEMAK)
 • Berkem Bulut (ESMAD)

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

 • Birhan Altay (MAD)
 • Süha Yararbaş (BUMAD)
 • Ahmet Şener (BUMAD)

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

 • Yaman Özakın (BUMAD)
 • Mehmet Korukoğlu (EGEMAK)
 • Ferhat Aytekin (MAD)

 

İkinci Oturumda Konuşulanlar

 • Danışma komitesine temsilcilik için her kulüp ve dernekten 2 asil ve 2 yedek üye bildirilmeli. YK kulüpler ile iletişime geçip delegelerin ismini isteyecek. Danışma komitesi, TMF adına alınan kararlar ile ilgili iki hafta içinde fikir beyanında  bulunmazsa, karar kabul edilmiş sayılacak.
 • Delegelerin değişmesi halinde kulüpler delege değişimini bildirmekle yükümlü olacak. Aksi takdirde var olan delegenin kararı kabul edilecek.
 • TMF olağan toplantıları, YK tarafından belirlenecek yer ve zamanda yapılır.
 • Dernek ve kulüp aidatlarının belirlenme yetkisi TMF Yönetim Kurulu’na verildi.

 

Kurtarma Grubu İçin Yapılacak Protokoller

 • Kurtarma ekibinin yasal olarak mağara kurtarma konusunda yetkinliğinin kabul edilmesi, yurt dışı mağara kurtarma eğitimleri gibi olanaklardan yararlanabilmek için TMF’nin AFAD ile bir protokol imzalaması gerekmektedir.
 • AFAD ile yapılması planlanan protokol, tüm iller bazında geçerli olmayabilir. AFAD il birimleri ile ayrı ayrı protokol imzalanması gerekebilir.
 • UMKE de protokol imzalanacak birimler arasına eklenebilir.
 • Bursa MAD, AFAD ile malzeme alımı ile ilgili bir anlaşma yapmaya çalışacak.

 

Planlanan Eğitimler

 • Türkiye mağaracılarının ortak kültür, felsefe ve teknik ile (döşeme, malzeme, haritalama gibi) bilgi kazanımı açısından birlik sağlayabilmesi için TMF adına bir etkinlik yapılmasına karar verildi. Bu eğitimin yaz aylarında yapılmasına ve tarihinin daha sonradan belirlenmesine karar verildi.
 • Kulüp ve derneklerin Mağara Kurtama Komisyonu’ndan çalıştaylar ve toplantılar dışında da eğitim talep etme hakkı vardır. (Emre)

 

 1. Oturum

Projeler

 • Senelik bir e-bülten yapılması önerildi. İmkan olursa basımı da yapılabilir. Dergide her kulüpten yıllık faaliyet yazısı istenebilir. Kaza raporları bültende yer alabilir.
 • “tumaf.org” için kulüpler ve dernekler yazı gönderebilir. Site çalışır durumda, içerik bekliyor.

 

Diğer Konular

 • Uluslararası temsilciliklerin güncellenmesi gerekiyor.
 • Güncel ECRA temsilcisinin Emre, Avrupa Mağaracılık Federasyonu (ESF) temsilcisinin Emre ve Yaman olduğu söylendi. (Emre)
 • UIS’ye borçlar – 60 Avro (mağaracı sayısı 100 kişiden az ise), 240 Avro (mağaracı sayısı 100 kişiden fazla ise) – bulunmakta.

 

*Yabancı mağaracılar konusu hakkında;

 • Türkiye mağaracılığının gelişimi için, öncelik Türk mağaracılara verilmeli. Türk mağaracılar, yabancı mağaracılar yerine tercih edilmeli. Araştırma faaliyetleri için tek dernek / kulüp istenilen sayıya ulaşamadıysa öncelikle makul bir süre öncesinden, diğer Türk gruplarına çağrıda bulunmalı. Mağaracılık etiği, bu yolda ilerlemeli.
 • Ortak faaliyetlerde mağaracılık ile ilgili bilgi ve teknik farkı gözeterek tüm katılımcıların etkinlikte rol almasını sağlamak esas olmalı.
 • Bir araştırma bölgesinde bir başka grubun sonradan tekrar çalışma yapmaması için araştırma ile ilgili bilgilendirmenin gruplar tarafından yapılması uygun olabilir.

 

Genel Kurul Sonrasında Yapılan YK Toplantısı ve YK Görevlerinin Dağılımı

*Genel kurul toplantısı sonrasında yapılan YK toplantısında görevler şu şekilde paylaşıldı:

 • Bülent Genç – Başkan
 • Attila Ülgen – Başkan Yardımcısı
 • Nermin Akın – Sayman
 • Emre Can Güzel – Genel Sekreter
 • Oktay Balaban – Üye
 • Arda Peksev – Üye

 

*PDF olarak tutanak: 27 Mayıs 2018 TMF – Genel Kurul Tutanağı

 

Yazan: Seyyidi Kerim Parlak

Düzenleyenler: Bensu Elmacı, Emre Can Güzel, Emel Gökgöz