Türkiye Mağaracılık Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüpler

Dernekler

Üniversite Kulüpleri (Danışma Kurulu)

  • Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK) – facebook (Antalya)
  • Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK) (Ankara)
  • Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi  (ANÜMAB) – facebook (Ankara)
  • Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK) – twitterfacebooktumblr (İstanbul)
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu (DEUMAK) – facebook (İzmir)
  • Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (EMAK) – facebooktwitter (İzmir)
  • Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (HÜMAK) – blogfacebook (Ankara)
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK) – facebook (İstanbul)
  • Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları Spor Topluluğu (UMAST) – facebooktwitter (Bursa)