2018-2019 1. Mağara Kurtarma ve İp Teknikleri Çalıştayları Yapıldı

Mağaracılık Federasyonu, 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde Mağara Kurtarma ve İp Teknikleri Çalıştayları düzenledi. Hem ileri seviye mağara kurtarma teknikleri hem de temel ip tekniklerinin eğitimlerinin yapıldığı çalıştaya İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Antalya’dan toplam 110 mağaracı katıldı. 

Mağarada kurtarma, dağ ve diğer doğada kurtarma disiplinlerine göre daha teknik, daha uzundur ve düzenli olarak tatbikat yapan çok sayıda tecrübeli mağara kurtarmacısı gerektirir. Diğer kurtarma disiplinlerinin aksine, kazazede mağaradan çıkarılmadan helikopter desteği kullanılamaz. Tayland’daki kurtarma operasyonunun da gösterdiği gibi hazırda bulunan bir mağara kurtarma ekibinin varlığı mağara içerisinde meydana gelen kazalar için hayati önem taşımaktadır.

Türkiye’de Tek

Mağaracılık Federasyonu çatısı altında çalışan Mağara Kurtarma Komisyonu, Türkiye’deki tek mağara kurtarma ekibidir ve tamamen gönüllü olarak çalışan üyelerden oluşur. Altı haftada bir düzenli olarak tatbikat yapan komisyon üyeleri, son kurtarma tekniklerini öğrenmek için yurtdışı mağara kurtarma ekipleri ile de iletişim halindedir ve Avrupa Mağara Kurtarma Birliği üyesidir. 2018-2019 sezonunun ilk mağara kurtarma çalıştayı olan bu toplantıda, komisyon genel kurulu yapıldı ve kurtarma komisyonuna 30 yeni üye katıldı.

Mağara kurtarma çalıştayına paralel olarak, her mağaracının katılabildiği İp Teknikleri Çalıştayı yapıldı. Sunumlar ve pratik eğitimlerin yapıldığı çalıştayda Temel Malzeme Bilgisi, Hipotermi, Mağara Kazaları, İp Döşeme Teknikleri başlıklı sunumlar yapıldı. Yatayda sedye taşıma, hipotermi çadırı kurulması ve ip üzerindeki manevralar da pratik olarak eğitmenler gözetiminde yapıldı.

Kapanış, Federasyon Başkanı Bülent Genç’in, “Türkiye mağaracılığı gelişirken, tekniklerin öğrenilmesi ve öğretilmesi ve yetkin bir kurtarma ekibinin hazır bulunması adına yapılan bu çalıştay için emek veren tüm mağaracılara ve mağara kurtarmacılara teşekkür ederim.” sözleri ile sona erdi.

Çalıştay boyunca sunulan sunumlara çok kısa süre sonra sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

Çalıştay programı:

Birinci gün her iki çalıştayın katılımcılarına ortak olarak Kurtarmaya Giriş, İlk Tepki, Varolan Grupla Kurtarma Kararı, Hipotermi Belirtileri ve Çadırı, Hipotermi Çadırı Kurma, Mağaracılık Düğümleri, Kurtarma Düğümleri, Güvenli Döşeme, Geçmiş ve Gelecek Kazalar, Sedye Taşıma sunumları ve pratikleri yaptırıldı.

İkinci gün çalıştaylar ayrıldı. Mağara Kurtarma Çalıştayında Mağara Kurtarma Döşemesi, Kurtarma Organizasyonu, Kurtarmada Kullanılan Düğümler ve Malzemeler (Sedyeler), Sedye Paketleme, Z-Rig sunum ve pratikleri gerçekleştirildi ve Mağara Kurtarma Komisyonu Genel Kurulu yapıldı. SRT – Döşeme Çalıştayında ise Malzeme Temelleri, Temel SRT, İleri SRT, SRT eğitimi vermek sunum ve pratikleri gerçekleştirildi.

Katılan Kulüp ve Dernekler

AKÜMAK, ANADOSK, ANÜMAB, ASPEGBUMADBÜMAKEGEMAK, ESMAD, DEÜMAK, Galeri, HÜMAK, İTÜMAK, İZMAD, MAD, TAMAK, UMAST.

Fotoğraflar